Doučovanie iných predmetov

Naša jazyková škola je unikátna tým, že ponúka nielen jazykové doučovanie, ale aj doučovanie ďalších predmetov. Tieto služby vieme zabezpečiť vďaka tomu, že súčasťou nášho tímu sú aj samotní učitelia ZŠ a SŠ. Navyše spolupracujeme s mnohými učiteľmi/kolegami z rôznych oblastí pedagogiky a preto vieme ponúknuť kvalitné a profesionálne doučovania s istými výsledkami.

Naša ponuka doučovania sa týka najmä predmetov z oblasti:

  • Slovenského jazyka a literatúry.
  • Matematiky.
  • Fyziky, biológie, chémie.
  • Dejepisu.
  • Ekonomiky.
  • Iné.

Dokážeme sa flexibilne prispôsobiť Vaším potrebám a zabezpečiť doučovanie aj iných predmetov.

Nezabúdame ani na budúcich maturantov, ktorí potrebujú doplniť svoje vedomosti a zvládnuť maturitnú skúšku. Práve pre nich sú určené doučovania, ktoré upevnia a rozšíria vedomosti potrebné k úspešnému zloženiu maturity.

Doučovanie iných predmetov je prioritne zamerané na žiakov a študentov ZŠ a SŠ.