Anglický jazyk

anglaisKaždý z nás chápe význam angličtiny, ako komunikačného jazyka, ktorý dokáže hýbať svetom. Jeho znalosť otvára možnosti cestovania, spoznávania i nadväzovania vzťahov a priateľstiev.

Naši lektori ponúkajú každému z Vás príležitosť si tento jazyk osvojiť, či zdokonaliť. Jednotlivé kurzy sú koncipované podľa Vašich potrieb podľa toho, aký čas a energiu chcete angličtine venovať.

 

Individuálne kurzy 

Tento typ kurzu je šitý na mieru a jeho obsah a tempo sa plne prispôsobujú napredovaniu, znalostiam a požiadavkám klienta. Jeho nesmiernou výhodou je fakt, že sa lektor venuje výhradne študentovi, ktorého jazykové pokroky sú takto zaručené.

Individuálny kurz je vhodný pre všetky jazykové úrovne.

Individuálna hodina AJ

Kurzy v malých skupinkách 

Skupinky vytvárajú dvaja, traja alebo štyria študenti. Táto forma výučby je obľúbenejšia jednak vďaka výborným výsledkom a taktiež preto, že jednotlivé hodiny majú súkromnú atmosféru. Skupiny sú totiž prirodzene formované priateľmi/známymi/kolegami, ktorí sa rozhodli takto nielen zdieľať spoločné chvíle, ale sa aj efektívne venovať rozvoju svojich jazykových schopností.

Kurzy v malých skupinkách sú vhodné pre všetky jazykové úrovne.

 Skupinky AJ