Maturitné jazykové kurzy

maturita2

Maturitné jazykové kurzy sú určené budúcim maturantom, ktorí si plne uvedomujú dôležitosť „skúšky života“ a pristupujú k nej zodpovedne.

Naša jazyková škola ponúka maturitné kurzy anglického, španielskeho a francúzskeho jazyka, pričom ich samotný priebeh a štruktúra závisia od potrieb klienta a úrovne cudzieho jazyka.

Študent si môže vybrať prípravu na externú a/alebo internú časť maturitnej skúšky.

Cena maturitného kurzu v prípade anglického jazyka závisí od počtu študentov, pričom ich minimálny počet v skupinke je 3. V opačnom prípade je jeho cena rovnaká, ako pri individuálnej alebo duo hodine.

Čo sa týka ceny maturitného kurzu španielskeho a francúzskeho jazyka, tá sa neodvíja od počtu študentov, ale je fixne stanovená (viď cenník). Výhodou je rovnaká cena pre jednotlivca, ako aj pre skupinku.

1 VH = 60 minút

 Maturita AJ

Maturita FJ SJ