Španielsky jazyk

images (8)Španielsky jazyk v sebe spája vášeň a temperament. Je symbolom slnka, mora i optimizmu. Navyše, podľa počtu obyvateľov, je španielčina druhým najpoužívanejším svetovým jazykom, hneď za mandarínskou čínštinou. Hovorí sa ňou takmer na každom obývanom kontinente.

Prečo teda nezatúžiť po niečom novom? Naši lektori sú tí praví, aby Vám priblížili tento jazyk flamenca, hudby a života.

 

Individuálne kurzy

Tento typ kurzu je šitý na mieru a jeho obsah a tempo sa plne prispôsobujú napredovaniu, znalostiam a požiadavkám klienta. Jeho nesmiernou výhodou je fakt, že sa lektor venuje výhradne študentovi, ktorého jazykové pokroky sú takto zaručené.

Individuálny kurz je vhodný pre všetky jazykové úrovne.

Kurzy v malých skupinkách

Skupinky vytvárajú dvaja, traja alebo štyria študenti. Táto forma výučby je obľúbenejšia jednak vďaka výborným výsledkom a taktiež preto, že jednotlivé hodiny majú súkromnú atmosféru. Skupiny sú totiž prirodzene formované priateľmi/známymi/kolegami, ktorí sa rozhodli takto nielen zdieľať spoločné chvíle, ale sa aj efektívne venovať rozvoju svojich jazykových schopností.

Kurzy v malých skupinkách sú vhodné pre všetky jazykové úrovne.

Kurzy všeobecnej španielčiny (24 hodín)

Tieto kurzy sú určené záujemcom, ktorí sa chcú venovať španielskemu jazyku v dlhodobom časovom horizonte. Koncepcia hodiny je vyvážená a zameraná na osvojenie si gramatiky prostredníctvom konverzácie. Tento typ kurzov navyše ponúka prirodzenú možnosť následne prejsť na kurz vyššej úrovne. Nie je stanovený minimálny počet študentov v skupinke.

 

Maturitné kurzy

Sú určené budúcim maturantom, ktorí si plne uvedomujú dôležitosť „skúšky života“ a pristupujú k nej zodpovedne. Priebeh a štruktúra kurzu závisí od ich požiadaviek a tiež od toho, či ide o prípravu na ústnu alebo písomnú časť maturitnej skúšky. Cena jednej vyučovacej hodiny je určená počtom účastníkov (individuálna alebo skupinová výučba).

 

Príprava na certifikáty (DELE, štátna jazyková skúška)

Úlohou týchto kurzov je pripraviť študentov na úspešné zloženie národnej alebo medzinárodne uznávanej jazykovej skúšky DELE. Výučba je úzko špecializovaná, intenzívna a zameraná na zvládnutie jednotlivých bodov skúšky. Minimálny počet študentov je 2.

Prípravné kurzy sú určené pre študentov so zvládnutou príslušnou úrovňou jazyka. Tento kurz je možné absolvovať iba po osobnom rozhovore s lektorom, ktorý v prípade potreby určí kombináciu alebo inú formu kurzu.

Obchodná španielčina

Hodiny obchodnej španielčiny sú určené klientom, ktorí potrebujú zvládnuť písomné a slovné použitie cudzie jazyka v odbornej terminológii, akými sú napríklad písanie mailov, vedenie porád, prezentácia produktov, rezervácia hotela, platobné transakcie v banke, diskusie v oblasti obchodu a podobne.

Je vyžadovaná minimálna úroveň mierne pokročilý.

Intenzita po dohode s klientom.