Preklady

stiahnuť (2)Radi Vám pomôžeme pochopiť aj písaný text a preto ponúkame aj preklady z/do cudzieho jazyka. Tieto preklady nie sú úradne overené, ale v prípade záujmu vieme sprostredkovať aj certifikovaný preklad potrebných textov  a dokumentov.

Taktiež Vám radi ponúkneme aj naše tlmočnícke služby a to najmä v prípade španielskeho a francúzskeho jazyka.

Uvedená cena prekladateľských služieb je za jednu normostranu (teda 1 800 textových znakov, vrátane medzier, čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu)

 cenník preklady